„НБУ в ЦЕНТЪРа“ отбелязва рождението на Александър Дюма-баща