Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Мраз“ от Томас Бернхард