Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Къщата край канала“ от Жорж Сименон