PR Point

PR Point

Предлагаме на клиентите си ефективни маркетингови решения и подходи, които адаптират най-добрите практики към техните специфични комуникационни нужди.