New Approach

New Approach

New Approach е специализирана агенция за стратегическо бизнес консултиране с акцент върху ефективното управление на фирмената репутация и прилагане на дългосрочни маркетингови стратегии.

Twitter - http://twitter.com/NewApproachBG
Facebook - New Approach
Linked In - New Approach Agency