Информационно Обслужване АД

Информационно Обслужване АД

Ние сме водеща технологична компания и системен интегратор с изградени традиции, доказана устойчивост и бизнес етика. Създаваме, внедряваме и развиваме чрез клоновата си структура в 26 областни града собствени продукти и услуги:
Над 20 собствени продукта с над 1000 частни клиента и над 280 общински и държавни структури
Управление на ИТ услугите в ролята на системен интегратор
Високо-технологични развойни центрове във Варна, Пловдив, Бургас, В. Търново и София. Предстои откриването на още 5 в страната.
Водещ доставчик на удостоверителни услуги (електронни подписи) – StampIT.org

С над 500 високо-квалифицирани софтуерни инженери и комуникационни специалисти, работещи в Информационно Обслужване АД покриваме целия жизнен цикъл и спектър на ИКТ и имаме възможността да се фокусираме върху изграждането на модерни и ефектни решения.

Нашата политика е да инвестираме в служителите си и тяхното професионално и личностно развитие, защото те са основния ни капитал. Технологичното партньорство с водещи ИТ производители и доставчици ни позволява да внедряваме нови технологии, да привличаме и подготвяме ИТ специалисти на които осигуряваме високо-технологична развойна среда и подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация.