VARBANOV PUBLIC RELATIONS

VARBANOV PUBLIC RELATIONS

VARBANOV PUBLIC RELATIONS осигурява професионални услуги в сферата на комуникацията, връзките с обществеността, създаване и управление на публичния имижд на личности или организации, организиране и провеждане на корпоративни и частни събития, инициативи и форуми.

Вярвам, че в основата на всичко е успешната комуникация - между хората, между партньорите, между организациите. Използването на етичните и професионални комуникационни техники е задължителен принцип в работата ни. Ние можем да създадем успешни и трайни мостове между Вас, Вашата организация и публиката - работа с медиите, модериране на диалога в социалните медии, кризисни комуникации, постигане на разбирателство, одобрение и сътрудничество, реклама.

За постигане на Вашата публичност ние можем да създадем и събития, които да привлекат медийния и обществен интерес. Рекламата е част от цялостната комуникационна стратегия в контекста на маркетинговия микс. Създаването на публични политики е в основата на положителното въздействие върху аудиториите.

Публичната комуникация е изкуство и ние можем да създадем Вашия успех!

Ваш,
Иван Върбанов