Еволинк АД

Еволинк АД

Еволинк АД е водещ български телекомуникационен оператор и доставчик на IT услуги. Компанията предлага широк набор от решения, сред които: Виртуална частна мрежа, Интернет достъп, колокация, cloud услуги, излъчване на видео съдържание в Интернет, консултантски услуги и други иновативни информационни и комуникационни решения.