ERP Concept Ltd

ERP Concept Ltd

Ние сме международна консултантска фирма, чиято дейност обхваща региона на Централна и Източна Европа. Фирмата е ориентирана към предлагането на услуги, свързани с внедряването и обслужването на решения, базирани на SAP платформа.