ClearWare

ClearWare

ClearWare, подкрепя стартиращи тех компании от създаването си през 2006, като успешно прилага специално разработени методи, които помагат на новите бизнеси да развиват своите идеи ефективно, дори когато разполагат с ограничени средства. Компанията не просто разработва софтуерни решения, тя култивира у стартъпите култура на високи стандарти и структуриран начин на работа, характерен за успешните организации. ClearWare предлага персонализирани и всеобхватни решения, които са насочени към уникалните нужди на всяка стартираща компания, като същевременно се стреми да поддържа баланс между иновативността и практическата приложимост.
През 2022 г. ClearWare демонстрира своята ангажираност към развитието на IT сектора в България, като създава GrowIT Academy - безплатна IT академия. Тази инициатива има амбицията да превърне Централна, Северна и Северозападна България в нов софтуерен хъб на европейско ниво. Целта на академията е предоставянето на качествено образование и развитието на практически умения у бъдещите специалисти. Чрез тази инициатива, ClearWare си поставя за цел не само да обогати знанията и уменията на участниците, но и да допринесе за отварянето на над 300 нови работни места в IT сектора през следващите пет години.