Tek Experts

Tek Experts

Tek Experts предлага бизнес решения и ИТ поддръжка за компании от цял свят и предоставя висококачествени услуги от мотивиран и професионален екип от служители. Компанията оперира в седем държави на четири континента- Европа, Северна Америка, Африка и Азия. В България се намира централният офис на компанията, които е открит в София през 2010 год. Сега там работят повече от 900 специалисти а глобално те наброяват 7000. Предметът на дейност на компанията включва софтуерна и техническа поддръжка, както и разработка на софтуерни продукти.