Esri Bulgaria

Esri Bulgaria

Есри България е ИТ компания, лидер в областта на Географските Информационни Системи (ГИС) на българския пазар.
Предлагайки най-съвременните високотехнологични продукти, услуги и решения, ЕСРИ България подпомага своите клиенти във взимането на информирани управленчески решения и повишаване ефективността на тяхната работа.
В продължение на повече от 25 години фирмата реализира ГИС проекти в национален мащаб в различни сфери на икономиката, в това число кадастър, инженерна инфраструктура, околна среда, земеделие, сигурност, здравеопазване и много други.
ЕСРИ България разполага с уникален за България екип от висококвалифицирани професионалисти с доказан опит и експертиза в сферата на информационните системи. Отдадени на работата и намирането на най-подходящото решение за всеки един клиент, те имат огромна заслуга за реализацията на успешните ГИС проекти у нас.