Константин Патрешенко

Константин Патрешенко

Журналист на свободна практика