Академия за образователни иновации - Дълголетие

Академия за образователни иновации - Дълголетие

Основната цел на Сдружението е да извърша проучвания, разработване, прилагане и популяризиране на добри и иновативни практики за образование и обучение на младежи и възрастни, прилагайки принципа за учене през целия живот.