Агенция за PR & HR "Ла мезон"

Агенция за PR & HR "Ла мезон"

Агенция за връзки с обществеността, реклама и човешки ресурси "Ла мезон" консултира фирми, лица, организации и институции на територията на регионите Русе и Плевен.

Помагаме на нашите клиенти да намерят ефективните канали за комуникация с аудиторията, към които е насочена дейността им. Агенцията обучава мениджърите и служителите, които са лицата на фирмите и организациите, да общуват с медиите. Консултираме ги и за това как да комуникират със собствения си персонал.

Подкрепяме и насърчаваме фирмите и организациите в усилията им да открият своята идентичност, да съставят и реализират комуникационни решения, така че да получат и поддържат общественото доверие.