SunShineTours Training

SunShineTours Training

SunShineTours Training е първият лицензиран учебен център на IATA/UFTAA за България.

Служителите, осъществяващи продажба на самолетни билети трябва да имат завършено висше или средно образование, или придобита професионална квалификация в областта на туризма, да владеят поне един чужд език и да притежават сертификат, удостоверяващ IATA квалификация.
За получаването на такъв сертификат е необходимо да се премине през специален курс на обучение на IATA/UFTAA и успешно да бъде положен изпит.
Предлаганият курс за обучение по международната програма IATA/UFTAA е изготвен от 48 специалисти от цял свят, едни от най-добрите теоретици и практици в тази област. Той съчетава най-доброто от световната практика. Освен валидна в цял свят диплома, по-важно за курсистите е, че получават познания за турагентската професия, което им дава възможност да растат в йерархията на фирмата. Тази диплома, е единствената международно призната, която дава право за продажба на самолетни билети в целия свят.
Обучението е подходящо както за студенти, желаещи да работят в този бранш, така и за служители от туристическата индустрия, които желаят да се преквалифицират или да подобрят квалификацията си. Програмата е съобразена и с хора, които никога досега не са имали досег с туристическата индустрия.