le пусна безплатен достъп до софтуера си за 1 милион долара за борба с COVID-19