Защо дигиталната трансформация е необходимост за МСП?