За пръв път в България: 100% дигитален факторинг от Алианц Банк