Webinar: Лидерството в #TECH Индустрията – Черно на Бяло