Всяка година на 24 май Acronis дарява по 100 книги на българско училище