Великденските съобщения през Viber станаха фаворит на потребителите в Централна и Източна Европа