Увеличава се броят на жените, кандидатстващи за работа в ИТ сектора