Успешен проект за ОПТИМ-АЛ в рамките на Седма рамкова програма на ЕС