Уебинарите – за едно по-бързо, по-лесно и по-удобно организиране и провеждане на събития