Третото издание на Telerik Academy Upskill React е пряк път до овладяването на най-популярната JavaScript библиотека