Технологична платформа подпомага борбата срещу Covid-19