Търсенето на алтернативи на банковите сметки се засилва, след драстично увеличение на таксите за банкови операции