Светлин Наков стана доцент на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг