Студенти от ТУ Варна подобриха своите дигитални умения за разработка на мобилни приложения