SoftOne представя своето ново ERP решение "Soft1 Series 6"