Шест месеца безплатен достъп до CRM платформа в борбата срещу COVID-19