Schneider Electric представи първия в сектора безплатен въглероден калкулатор за по-добро разбиране на цялостния екологичен отпечатък на центровете за данни