Schneider Electric подпомага собствениците и операторите на сгради за ефективност и устойчивост с EcoStruxure™ Energy Hub