Samsung създаде иновативно приложение, което предпазва вашето зрение