SQL Server Launch 2016 Discovery Day представя новите възможности на Microsoft SQL Server пред българските експерти