С апликацията E-SOS проследяваме в реално време новия опит за рекорд на Кирил Николов-Дизела