Потребители от всички възрасти в България вече използват мобилните плащания