Оценките от платформата Smart Classroom ще се отразяват в електронния дневник