Oracle Академия предоставя нови възможности за училищата и университетите в България чрез образователните си програми по ИТ