Open Beta версията за Destiny 2 идва с Game ready драйвер