Ново високотехнологично решение на Sqilline дава възможност за подобряване качеството на здравеопазването в България