Ново мобилно приложение Love’n Park ще се грижи за опазване чистотата на Ловния прак в София