Новата версия на Acronis Cyber Infrastructure с подобрена киберзащита е вече на пазара