Нов софтуер улеснява съвместната дистанционна работа на архитекти, инженери и строители по време на COVID-19