Нов български софтуер автоматизира HR процесите на малките и средните предприятия