Nokia е лидер в актуализациите на софтуера и сигурността