Навигиране във визуална среда с добавена реалност - съвместна разработка на Luxoft и QNX - привлече посетителите на CES 2016