НИК придобива софтуерния и хардуерния бизнес на Яра в България и Румъния