Мусала Софт е част от пилотното разпространение на първия международен социален стандарт ISO 26000